Conferentie

Marco Costantini, geboren in 1970 in Zwitserland, is kunsthistoricus, curator van tentoonstellingen en adjunct-directeur van het Mudac, het Kantonale Museum voor Design en Hedendaagse Toegepaste Kunst in Lausanne.

Op 20 mei, om 20.00 uur, zal hij spreken over Beiroet, een moderniteit door architectuur en design.
Toen Libanon in 1943 onafhankelijk werd, zag het een toekomst voor zich die zowel voor het Westen als voor het Oosten openstond. Dit krijgt met name gestalte in het Hamra-district met zijn architectuur in internationale stijl en nieuwe ontwerpvoorstellen.
De conferentie zal worden voorafgegaan door een rondleiding door de tentoonstelling "Beiroet. De tijden van het design" om 18.30 uur, een drankje en een proeverij van Libanese specialiteiten om 19.30 uur.

Prijs: 15 € - 5 €/studenten
Reserveringen op +32 (0)65 61 39 02 of reservations@grand-hornu.be