Europalia Trains & TracksConferentie

"Chronologie van een avant-garde project, de spoorweg van De Gorge"

De geschiedenisboeken vermelden dat de eerste Belgische spoorweg werd ingehuldigd op 5 mei 1835, tussen Mechelen en Brussel. Maar wie weet dat vijf jaar eerder, in mei 1830, in Hornu de eerste echte "ijzeren spoorlijn" werd ingehuldigd onder auspiciën van de industrieel Henri De Gorge?

Op zondag 17 oktober om 14.00 uur, zal de plaatselijke auteur Erick Lecomte u in een didactische lezing in het Frans met veel illustraties meenemen door het ontstaan en de ontwikkeling van dit revolutionaire project, dat de overgang vormde van het vervoer van kolen via het spoor naar een luchttransportband.

Prijs: 5 €

Informatie en reserveringen : reservations@grand-hornu.be of +32 (0)65 613 902