Een design-collectie

De design-collectie van de provincie Henegouwen, die beheerd wordt door het CID, is op niet-lineaire manier opgebouwd. Elke aankoop houdt verband met de programmering.

Verschillende thema’s komen naar voor in de collectie, die eind van de jaren tachtig is ontstaan. Zo neemt de Belgische productie een bevoorrechte plaats in in het hart van deze collectie. BIG-GAME, Chevalier-Masson, Nathalie Dewez, Jean-François D'Or, Xavier Lust, Maarten Van Severen, Muller Van Severen, UNFOLD, Sylvain Willenz en vele anderen waren het onderwerp van individuele tentoonstellingen waar in de reserves sporen van bewaard zijn. Talrijke kunstenaars zijn het onderwerp geweest van belangrijke monografische tentoonstellingen binnen onze muren: Aldo Bakker, de Bouroullecs, Pierre Charpin, Jasper Morrison, Nendo, Martin Szekely... Het CID heeft belangrijke en goed gedocumenteerde ensembles van deze personaliteiten kunnen samenstellen.

Sinds 2012 zijn de aankopen meer gericht op voorwerpen die verband houden met het creatieve proces zelf. Het programma richt zich op nieuwe gereedschappen en werkmethodes die zijn bedacht door een generatie ontwerpers waarvoor het heruitvinden van werkprocessen die respect hebben voor mens en milieu belangrijker is dan het creëren van een nieuwe stoel. Verschillende stukken, zoals die van UNFOLD, Dirk Van Der Kooij of Jolan van der Wiel, getuigen daarvan. Het programma volgt de evolutie van de designproblematiek op de voet en is - evenals de aanwinsten die eruit voortkomen - gericht op onderzoek, experiment en meer prospectieve projecten. Design wordt politiek, wordt discursief. De collectie weerspiegelt deze evolutie.