Van archief tot design. Durf en innovatie

02.07.23 t/m 01.10.23

Beschrijving

Het begrip innovatie is in de loop van de geschiedenis sterk veranderd. Er is een overvloed aan literatuur, vooral sinds de naoorlogse periode, die dit begrip probeert te definiëren.

Aan het begin van de vierde industriële revolutie, in een wereld die voortdurend technologische, ecologische en maatschappelijke veranderingen ondergaat, wordt de term "innovatie", omdat hij verwijst naar de waarden vooruitgang en nieuwheid, intensief tot zelfs overmatig gebruikt. De term innovatie waaiert zelfs uit tot een reeks begrippen als open, participatieve, sociale, zuinige, inclusieve, radicale, ontwrichtende innovatie, enz. Met deze verschillende varianten als rode draad brengt deze tentoonstelling twee "reservoirs" van technische, industriële, menselijke en maatschappelijke vooruitgang samen die eigen zijn aan de Grand-Hornu: enerzijds de designcollectie (20e – 21e eeuw) en anderzijds de archiefcollectie Léon Plaetens (18e -19e eeuw).

Sinds zijn oprichting in 2014 heeft het CID zich tot taak gesteld verantwoorde, niet-standaard - zelfs militante - en open innovaties op het gebied van design en architectuur bij het grote publiek te promoten. Deze toekomstgerichte en discursieve visie komt zowel tot uiting in de programmering van de tentoonstellingen van het CID als in de aankopen die erop volgen. In navolging van de algemene evolutie van de fenomenen in de wereld van de creatie, is de designcollectie van het CID, gericht op voorwerpen die het creatieve proces zelf, en de nieuwe instrumenten die in deze beweging worden uitgevonden, naar waarde schatten. Het historisch archief van Léon Plaetens, dat meer dan duizend kostbare iconografische en tekstuele documenten bevat, weerspiegelt de vele technische en sociale vernieuwingen die in de Grand-Hornu werden ontwikkeld, voornamelijk onder auspiciën van de oprichter, Henri De Gorge.

Colophon

Dates
02 juli 2023 t/m 01 oktober 2023
Place(s)